Училищна занималня 2019/2020


Информация

Частна занималня „Аладин“ работи с ученици от I-IV клас и от V-VII клас, както и с деца от предучилищна възраст. Работи се на две смени, в зависимост от смяната на децата в училище
  • вземане, респективно водене на децата от/до училище;

  • подготовка на уроците за следващия ден;

  • написване на всички домашни работи;
  • допълнителна работа за затвърждаване на проблемен за децата материал;
  • топъл обяд и закуска;
  • индивидуален подход към нуждите на всяко дете;
  • висококвалифицирани преподаватели с опит в работата с деца;
  • постоянна обратна връзка с родителите;
  • приятелска и непринудена атмосфера;
  • редуване на учебната подготовка със занимателни дейности и игри;

Depositphotos_24204321_original-1160x800

Работно време

Заниманията се провеждат в две смени, в зависимост от смяната на децата в училище
I смяна от Понеделник - Петък

08:00 - 12:30


IІ смяна от Понеделник - Петък

13:30 - 18:30

начало на записването: 1 май 2019 г.

Месечната такса се заплаща в първите три работни дни на месеца.

Начин на записване
онлайн заявление
Запишете се сега

ТАКСА

* 100 лв. депозит при записване за гарантиране на място (депозитът се приспада от таксата за м. септември)
280 лв. на месец

Таксата включва:

цялостна грижа за децата по време на престоя им в занималнята
Водене и вземане на децата до/от училище
Подготовка на учебния материал
Допълнителни занимания по общообразователните предмети
Консумативи

топъл обяд и закуска