Skip to content

Допълнително обучение по математика за V. клас

Начало на курса по : 15.09.2022 г.

Всички курсове започват от 15.09.2022 г.

Делнични:
– /ПОНЕДЕЛНИК от 17:50 – 18:30/ Математика 5. клас, 30 учебни часа, 320 лв.
– /СРЯДА от 17:50 – 18:30/ Математика 5. клас, 30 учебни часа, 320 лв.

Съботни/Неделни:
– /СЪБОТА от 10:30 – 12:30/ Математика 5. клас, 30 учебни часа, 320 лв.
– /НЕДЕЛЯ от 10:30 – 12:30/ Математика 5. клас, 30 учебни часа, 320 лв.

Обявените цени са за групи от 6 до 12 деца за 10 занятия по 3 учебни часа. За по-малки групи цените са в зависимост от групата.

Занималнята работи целогодишно.
Повече информация относно записването можете да получите на: 0895 342 201

 • Подготовка от квалифицирани преподаватели по Математика
 • Интерактивно обучение
 • Наваксване с материала от минали години
 • Подготовка на домашна работа
 • Забавление, математически/логически игри

Подготовка за НВО по математика за VII клас

Начало на курса по : 15.09.2022 г.
 • Периодични пробни изпити по Математика за 7. клас
 • Подготовка от квалифицирани преподаватели по Математика
 • Интерактивно обучение
 • Наваксване с материала от минали години
 • Модулно обучение (7 различни модула + 1 индивидуален)

Модул I – Числа. Алгебра.
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

- Рационални числа. Действия с рационални числа. Свойства на числови равенства и неравенства;

- Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение;

- Разлагане на многочлени на множители;

- Линейни уравнения с едно неизвестно и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания;

- Модулно линейно уравнение;

- Линейни неравенства с едно неизвестно и свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Модул II - Фигури и тела. Измерване.
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

- Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави;

- Успоредни прави – признаци и свойства;

- Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник;

- Еднакви триъгълници;

- Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл;

- Равнобедрен триъгълник;

- Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл  30°

- Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника;

- Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат;

- Трапец. Равнобедрен трапец.

Модул III - Логически знания. Моделиране.
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

- Моделиране с изрази, формули, линейни уравнения и неравенства.

Модул IV - Числа. Алгебра (част 2).
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

- Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост;

- Действия с рационални числа;

- Уравнения ;

- Линейно параметрично уравнение с едно неизвестно;

- Линейно параметрично неравенство с едно неизвестно.

Модул V - Фигури и тела. Измерване (част 2).
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

- Лице и периметър на равнинни фигури;

- Сбор от ъгли (вътрешни и външни) в многоъгълник;

- Правоъгълна координатна система;

- Елементи и свойства на ръбести тела.

Модул VI - Логически знания. Моделиране (част 2).
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

- Отношения и пропорции;

- Средноаритметично на две и повече числа;

- Принципи за събиране и умножение на възможности при преброяване в конкретна ситуация.

- Най-малка и най-голяма стойност на изра

Модул VII – Текстови задачи.
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

- Задачи от движение;

- Задачи от работа;

- Задачи от смеси, сплави и разтвори;

- Задачи от капитал.

Модул X – Комбинация от теми по ваш избор от предходните модули.
(всяко занятие се провежда в рамките на два учебни часа – 90 минути)

Цената на Модул X се определя, като: (брой теми) x (цена за тема)

Програмране за деца (НОВО)

 • Използване на визуално програмиране 
 • Работа с микроконтролери
 • Движение на обекти
 • Изпълнение на сюжет
 • Забавление

Индивидуалните уроци са по БЕЛ, Математика и Английски език

 • Подготовка от квалифицирани преподаватели
 • Интерактивно обучение
 • Наваксване с материала от минали години
 • Забавление
Call Now Button